Back to Top
联络我们
联络我们

联络我们

  电邮 电话 传真
一般查询 info@eduhk.hk (852) 2948 8888 (852) 2948 6000
入学查询
国际申请者 (入学查询)
admission@eduhk.hk
(交换生计划)
gao@eduhk.hk
(852) 2948 6886

(852) 2948 7654

(852) 2948 6162

(852) 2948 8198

本地申请者 admission@eduhk.hk (852) 2948 6886 (852) 2948 6162
内地、台湾及澳门申请者 gao@eduhk.hk (852) 2948 6389 (852) 2948 8965
校友事务 alumni_affairs@eduhk.hk (852) 2948 6048 (852) 2948 8466
传讯 co@eduhk.hk (852) 2948 6050 (852) 2948 6046
辅导及就业发展 saocs@eduhk.hk (852) 2948 6245 (852) 2948 6771
紧急求助 webmaster@eo.eduhk.hk (852) 2948 8000 (廿四小时) (852) 2948 8001
捐赠教大 aado@eduhk.hk (852) 2948 6049 (852) 2948 8466
资讯科技服务台 helpdesk@ocio.eduhk.hk (852) 2948 6601
职位空缺 hro@eduhk.hk (852) 2948 8448 (852) 2948 6005
蒙民伟图书馆 libinfo@eduhk.hk (852) 2948 7422 (廿四小时)
(852) 2948 6653
(852) 2948 6648
传媒查询 media@eduhk.hk (852) 2948 6054 / (852) 9198 2489
(852) 2948 6053 / (852) 9197 7876
(852) 2948 6046
保安服务 webmaster@eo.eduhk.hk (852) 2948 8002 (廿四小时) (852) 2948 8001
学生事务 saoemail@eduhk.hk (852) 2948 6720
(852) 2948 6721
(852) 2948 6240
将军澳教程中心图书馆 libtcl@eduhk.hk (852) 2190 8521 (852) 2190 8522
交通服务 (852) 2948 6714 (852) 2948 6121
地址

大埔校园 (交通与地图)
香港新界大埔露屏路十号
将军澳教程中心 (交通与地图)
香港新界将军澳敬贤里1号