Menu
人員

教職員

 • Dr. Thomas Tam_6.2

  譚祥安博士

  學系主任,副教授
  審美學,藝術鑑賞與批評,美術館教育

  (852) 2948 7066

 • Koji Matsunobu

  松信浩二博士

  副教授
  副系主任
  靈修學, 原住民族學, 世界音樂

  (852) 2948 7073

 • Laurence James Wood 320

  Professor Laurence James Wood

  教授
  副系主任
  繪畫, 版畫, 藝術理論

  (852) 2948 7192

 • Prof BW Leung

  梁寶華教授

  教授
  音樂教育, 粵劇傳承, 音樂創意

  (852) 2948 7063

back_to_top