Menu
人员

教职员

 • Dr. Thomas Tam_6.2

  谭祥安博士

  学系主任,副教授
  审美学,艺术鉴赏与批评,美术馆教育

  (852) 2948 7066

 • Koji Matsunobu

  松信浩二博士

  副教授
  副系主任
  灵修学, 原住民族学, 世界音乐

  (852) 2948 7073

 • Laurence James Wood 320

  Professor Laurence James Wood

  教授
  副系主任
  绘画, 版画, 艺术理论

  (852) 2948 7192

 • Prof BW Leung

  梁宝华教授

  教授
  音乐教育, 粤剧传承, 音乐创意

  (852) 2948 7063

back_to_top