Consultants

 • Ms. Chan Wing-yi

  Ms. Cheung Man-wai

  Mr. Danny Lee

  Mr. Fong Man Ching

  Mr. Ko Yun-hung

  Ms. Lam Wai Ling

  Mr. Lau Chin-shek

  Prof. Li Siu-leung

  Mr. Ma Ho Fai

  Mr. Mak Wai-man

  Mr. Mo Yu Tin

  Prof. Patricia Shehan Campbell

  Ms. Peng Jie

  Mr. Szeto Yuk

  Ms. Wan Fai-yin

  Prof. Yu Siu-wah

  Mr. Yuen Siu-fai

  (In alphabetical order)